"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Ευκαιρίες Χορηγίας

Σε περίπτωση που η Εταιρεία σας θέλει να παρουσιάσει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες μέσα από το συνέδριό μας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο +30.210.6846329 ή στο info@corporate-innovation.gr