"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Ομιλητές / Παρουσιάσεις

Ομιλητές

Συντονιστές

Τόλης Ιωάννης

Τόλης Ιωάννης

Strategy Officer, Wind
Το θέμα θα ανακοινωθεί σύντομα
Πρόγραμμα Αρχική Σελίδα