"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Διοργανωτής


Financial Academy

Financial-Academy ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, τον Ιούνιο του 2010 με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση στους επαγγελματίες της αγοράς από άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική αγορά είτε εκτός αυτής.

Σκοπός της εταιρείας είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο πεδίο γρήγορης επιμόρφωσης γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη από τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Η διάδοση αξιόλογης γνώσης και εμπειρίας από εξαιρετικούς επαγγελματίες στο ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό των επαγγελματιών σε λογικό κόστος είναι η πρόκληση στη δεκαετία που ανοίγεται μπροστά μας.

Μέχρι σήμερα η Financial-Academy έχει οργανώσει 14 Συνέδρια.

 1. Private Equity Forum - Οκτώβριος 2010
 2. Gaming & Social Responsibility Forum - Φεβρουάριος 2011
 3. Business Analytics Forum - Μάρτιος 2011
 4. Wealth Management Forum II - Μάιος 2011
 5. Fund Strategies Forum IV - Νοέμβριος 2011
 6. Investments Forum II - Δεκέμβριος 2011
 7. Business Analytics Forum II - Απρίλιος 2012
 8. Wealth Management III - Μάιος 2012
 9. Private Equity & StartUps Forum II - Ιούνιος 2012
 10. Find a College - Σεπτέμβριος 2012
 11. Fund Strategies Forum V - Σεπτέμβριος 2012
 12. CRM Analytics - Νοέμβριος 2012
 13. Investments Forum III - Νοέμβριος 2012
 14. Corporate Innovation - Φεβρουάριος 2013

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στα συνέδρια της Financial-Academy.eu
επισκεφτείτε το www.EuropeanForums.eu