"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι:

  • CEOs
  • Γενικούς Διευθυντές
  • ΙΤ Managers
  • ΙΤ Σύμβουλοι
  • Chief Innovation Officers
  • Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών
  • Προγραμματιστές και στελέχη IT
  • Στελέχη και εργαζόμενους σε R&D τμήματα
  • Entrepreneurs που χρησιμοποιούν την τεχνολογία