"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που θελήσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας,
παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στα:

Τηλ.: +30-210.6846329
Fax: +30-210.6841789
e-mail: info@corporate-innovation.gr
info@financial-academy.eu