"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Photo Αlbum


Νικολόπουλος Β.


Νικολόπουλος Β.


Νικολόπουλος Β.


Νικολόπουλος Β.


Νικολόπουλος Β.


Νικολόπουλος Β.


Αλέφαντος Α.


Αλέφαντος Α.


Πιτσίκα Ρ.


Πιτσίκα Ρ.


Σπανός Μ.


Σπανός Μ.


Χατζηκωνσταντής Λ.


Χατζηκωνσταντής Λ.


Χατζηκωνσταντής Λ. , Πιτσίκα Ρ. , Αλέφαντος Α.


Αλέφαντος Α. , Πιτσίκα Ρ. , Σπανός Μ. , Χατζηκωνσταντής Λ.


Κυριακόπουλος Κ.


Κυριακόπουλος Κ.


Κάτσου Ν.


Κάτσου Ν.


Δενιόζος Δ.


Δενιόζος Δ.


Παναγιωτοπούλου Λ.


Παναγιωτοπούλου Λ.


Κάτσου Ν. , Δενιόζος Δ. , Παναγιωτοπούλου Λ.


Δενιόζος Δ. , Κάτσου Ν. , Παναγιωτοπούλου Λ. , Κυριακόπουλος Κ.


Συμμετέχοντες


Συμμετέχοντες


Συμμετέχοντες


Συμμετέχοντες


Συμμετέχοντες