"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Πρόγραμμα

1o ΜΕΡΟΣ
4 Διδακτικες Ενοτήτες:
09.45 1η Ενότητα
Εισαγωγή στο Corporate Technical brainstorming & Innovative Services Transition
Νικολόπουλος Βασίλειος, PhD CEO & co-founder της Intelen,
Certified IT Governance process consultant
10.15 2η Ενότητα
New Business Development mix, Innovation Strategy και σύνδεση με εξωστρεφή καινοτομία
Νικολόπουλος Βασίλειος, PhD CEO & co-founder της Intelen,
Certified IT Governance process consultant
10.45 - 11.00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση
11.00 - 11.30 Coffee Break
 
11.30 3η Ενότητα
Πληροφοριακή Διακυβέρνηση (IT Governance) και ο ρόλος του ΙΤ Management στην καινοτομία
Νικολόπουλος Βασίλειος, PhD CEO & co-founder της Intelen,
Certified IT Governance process consultant
12.00 4η Ενότητα
Διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης νέων ιδεών και καινοτομικής δυναμικής μιας εταιρίας
Νικολόπουλος Βασίλειος, PhD CEO & co-founder της Intelen,
Certified IT Governance process consultant
12.30 - 12.50 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση
12.50 - 13.30 Light Snack
 
2o ΜΕΡΟΣ
Πάνελ με Συζήτηση και Παρουσιάσεις εταιρειών
& Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Καινοτομίας - Case Studies

Συντονιστής: Σπανός Μιχάλης, Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity
13.30 Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Χατζηκωνσταντής Λεωνίδας, Ph.D Partner, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Ernst & Young
13.45 InnovaCtion, μια διαφορετική προσέγγιση καινοτομίας Πιτσίκα Ρεβέκκα CEO, People for Business
14.00 Προωθώντας την Επιχειρηματική Καινοτομία – Ο ρόλος της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής Αλέφαντος Αναστάσιος Διευθυντής Λειτουργιών Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας Αεροδρομίου
14.15 - 14.45 Ερωτήσεις - Απαντήσεις
14.45 - 15.00 Coffee Break
 
3o ΜΕΡΟΣ
Πάνελ με Συζήτηση και Παρουσιάσεις εταιρειών
& Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Καινοτομίας - Case Studies (συνέχεια)

Συντονιστής: Κυριακόπουλος Κυριάκος, Ph.D, Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής & Μάρκετινγκ, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
15.00 Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία με το Παγκόσμιο Κύρος - Case Study Κάτσου Νέλλη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Pharmathen
15.15 Προϋποθέσεις για την Υλοποίηση Καινοτομικών Ιδεών Παναγιωτοπούλου Λίτσα Partner Boston Hamilton Executive HR Services και Ταμίας & Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας και Εκπαίδευσης στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
15.30 Πως το ΕΣΠΑ μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία Επιχειρηματικής Καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις Δενιόζος Δημήτρης, Ph.D Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
15.45 - 16.15 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση
16.15 Τέλος Σεμιναρίου-Συνεδρίου