"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

Σκοπός

Σε εποχές οικονομικής ύφεσης σαν αυτή που διανύουμε, οι εταιρίες καλούνται να καινοτομήσουν τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο προϊόντων.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε νέες έννοιες Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation management) και παραγωγής νέων ιδεών και καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Την κρίσιμη τρέχουσα περίοδο, η καινοτομία, οι νέες ιδέες και τα νέα προϊόντα αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας και την αντιμετώπιση της κρίσης ως μια κρίση αρχικής δημιουργίας.

Το σεμινάριο έχει τρεις (3) βασικούς απώτερους στόχους:

  1. Να εισάγει τις έννοιες Innovation auditing & process optimization για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό την δημιουργία, στελέχωση, οργάνωση και ενδυνάμωση εσωτερικών innovation business units
  2. Να παρουσιάσει νέες διαδικασίες και σημαντικά πρότυπα διαχείρισης και εκμετάλλευσης καινοτομίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  3. Να δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις στους corporate decision makers, στους εργαζόμενους και στους innovators για την καλύτερη προώθηση και διαχείριση νέων ιδεών και νέων προϊόντων μέσα σε ένα εταιρικό - επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τρόπος και υλικό εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την μορφή workshop με παρουσίαση διαφανειών και δυνατότητα επίλυσης αποριών στην λήξη κάθε ενότητας.

Με την λήξη του προγράμματος θα παραδίδεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και οι σημειώσεις του σεμιναρίου.


Διδακτικές ενότητες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνει στο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε νέες έννοιες Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation management) και παραγωγής νέων ιδεών και καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.