"Διαχείριση Επιχειρηματικής Καινοτομίας
και η Μετατροπή της σε Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα μέσα στην Επιχείρηση"

[Management of Corporate Innovation]

limited seats

1o ΜΕΡΟΣΔρ. Βασίλειος Νικολόπουλος
CEO & co-founder της Intelen,
Certified IT Governance process consultant

Εισηγητής 4 Διδακτικών Ενοτήτων:

 • 1η Ενότητα
  Εισαγωγή στο Corporate Technical brainstorming & Innovative Services Transition
  Στην πρώτη ενότητα, γίνεται μία εισαγωγή σε διαδικασίες idea brainstorming και τρόπους συλλογής, ανάλυσης και καταγραφής νέων ιδεών σε ένα εταιρικό περιβάλλον, με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων. Παρουσιάζονται τα διάφορα μοντέλα καινοτομίας και συνδέεται το πρότυπο ITILv3 για το service transition standard. περισσότερα...
 • 2η Ενότητα
  New Business Development mix, Innovation Strategy και σύνδεση με εξωστρεφή καινοτομία
  Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το 3-διάστατο μοντέλο ανάλυσης μιας εταιρίας και γίνεται εκτενή αναφορά σε business development-mix διαδικασιών που βοηθούν την αναδιοργάνωση του business development μιας εταιρίας με σκοπό να παράξει νέα καινοτόμα προϊόντα. περισσότερα...
 • 3η Ενότητα
  Πληροφοριακή Διακυβέρνηση (IT Governance) και ο ρόλος του ΙΤ Management στην καινοτομία
  Στην τρίτη ενότητα γίνεται μία εκτενή εισαγωγή στο IT Governance (Διακυβέρνηση Πληροφορικής) και τον σημαντικό ρόλο του IT και των νέων τεχνολογιών στην ευρύτερη έννοια της καινοτομίας. Αναφέρονται τρόποι βέλτιστης οργάνωσης ΙΤ τμημάτων, βάσει του IT governance και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης αυτών. περισσότερα...
 • 4η Ενότητα
  Διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης νέων ιδεών και καινοτομικής δυναμικής μιας εταιρίας
  Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της αξιολόγησης καινοτομίας και πως μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν μία νέα ιδέα θα βγάλει λεφτά ή θα γίνει ένα επιτυχημένο προϊόν. Αναλύεται η μεθοδολογία G/Score της Guidewire και παρουσιάζονται τα βήματα και οι δείκτες αξιολόγησης του δυναμικού καινοτομίας (innovation potential) μιας επιχείρησης. περισσότερα...

2o ΜΕΡΟΣ


 • Πάνελ με Συζήτηση και Παρουσιάσεις εταιρειών
  & Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Καινοτομίας - Case Studies
Partner, Τμήμα Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών, Ernst & Young
  CEO, People for Business
Διευθυντής Λειτουργιών
Πληροφοριακών Συστημάτων
της εταιρείας Αεροδρομίου
  Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity
Συντονιστής


3o ΜΕΡΟΣ


 • Πάνελ με Συζήτηση και Παρουσιάσεις εταιρειών
  & Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Καινοτομίας - Case Studies
  (συνέχεια)
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Pharmathen   Partner Boston Hamilton Executive HR Services και Ταμίας & Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας και Εκπαίδευσης στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ   Αναπληρωτής Καθηγητής
Στρατηγικής & Μάρκετινγκ
ALBA Graduate Business School
at The American College of Greece

Συντονιστής
sponsors